O Nas

 

Gminne Przedszkole w Cedzynie rozpoczęło swoja działalność w 2010. Zostało uruchomione dzięki wsparciu funduszy unijnych. W pierwszym roku działalności w przedszkolu funkcjonowała tylko jedna grupa, do której uczęszczały dzieci 3 i 4 letnie.

24 października 2010r. w nowo wybudowanym obiekcie edukacyjnym, w obecności przedszkolaków, rodziców i zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Przedszkola w Cedzynie. Dyrektor Ewa Krajcarz przedstawiła drogę jaką trzeba było pokonać, aby dotrzeć do tak wzniosłej uroczystości. Przewodniczący Rady gminy Jan Sikora odczytał uchwałę, na mocy której powołane zostało Gminne Przedszkole w Cedzynie.

Obecnie w Gminnym Przedszkolu w Cedzynie działają dwie grupy: grupa „Biedronek” (czterolatki) oraz grupa „Mróweczek” (trzylatki). Dzieci mają możliwość przebywania w przedszkolu w godzinach 6.30 – 16.30. W przyszkolnym oddziale przedszkolnym są trzy grupy „Motylki”, „Pszczółki” i Żabki", których zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.00.

 

 

Grupa „Biedronki”  to grupa 4- latków, którą tworzy 13 dziewczynek i 12 chłopców. Opiekę nad nimi sprawują pani Małgorzata Michta. Dzieci chodzą do przedszkola drugi rok, więc coraz lepiej się znają i nawiązują przyjaźnie. Razem odkrywamy, doświadczamy i świetnie się przy tym bawimy! Biedronki już  wiedzą, że ruch to zdrowie, a zabawy ruchowe wprost uwielbiają!  Wszystkie nasze działania rozwijają
samodzielność, wpływają na rozwój ich wszechstronnych zainteresowań. Dzieciaki lubią wykonywać prace plastyczne, opowiadać o naszych przygodach, wycieczkach oraz śpiewać piosenki. Dzieci uczą się bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w różnych sytuacjach i musimy
Wam powiedzieć, ze robią olbrzymie postępy! Chętnie bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych oraz w konkursach. Uczymy się też współpracy i wzajemnej pomocy, tego, że możemy na siebie liczyć. Jesteśmy bardzo dumne z naszych podopiecznych, szczególnie w momentach gdy obserwujemy ich czasem małe, ale jakże ważne postępy.

 

 

Grupa „Mróweczki”  to grupa 25 dzieci 3 – letnich, do której uczęszcza 12 chłopców i 13 dziewczynek. Dzieci, każdego dnia rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania i pasje pod okiem Pani Agnieszki Mularczyk. Relacje panujące w grupie oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu, dzięki czemu dzieci czują się tutaj bezpiecznie. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, zabawach ruchowych tożsamych z tematem dnia oraz zajęciach plastycznych. Chętnie sięgają po książki, klocki, puzzle czy różnego rodzaju gry stolikowe. W czasie wolnym wykazują aktywności w kącikach zainteresowań, co pozwala im na poznawanie
podstawowych ról społecznych. „Mróweczki” każdego dnia spotkać można na spacerze po najbliższej okolicy, gdzie obserwują pogodę, zmiany zachodzące w przyrodzie,  ciekawe zjawiska atmosferyczne oraz bawią się na świeżym powietrzu co sprawia im ogromną przyjemność.
Ponadto w czasie pobytu w przedszkolu, dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, na których poznają podstawowe słownictwo związane
tematycznie, z aktualnymi wydarzeniami oraz realizowanymi aktualnie blokami tematycznymi. Znaczna część grupy potrafi się przywitać w języku angielskim pożegnać, zna zwroty grzecznościowe, chętnie śpiewa poznane piosenki czy recytuje wierszyki w języku angielskim.
Dzieci uczestniczą także w licznych uroczystościach, imprezach czy wycieczkach zorganizowanych przez nasze przedszkole.

  

Grupa „Pszczółek” liczy 25 dzieci – 17 dziewczynek i 8 chłopców. Jest to grupa przedszkolna, w której uczą się 4-5-latki. Dzieci z grupy Pszczółek, pod okiem wychowawczyni Pani Moniki Zdeb, chętnie wykonują powierzone im zadania. Ważną część dnia stanowią zajęcia grupowe i indywidualne, dzięki którym Pszczółki rozwijają swoje uzdolnienia i kształtują czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach. Ponadto pogłębiają wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym, jak również rozwijają mowę, sprawność manualną oraz percepcję wzrokową i słuchową. Wielką przyjemność sprawia dzieciom uczestnictwo w zajęciach logorytmicznych, ruchowych oraz języka angielskiego. Po skończonej nauce Pszczółki znajdują czas na wspólne zabawy w sali, na placu zabaw lub na boisku szkolnym. Zabawa pozytywnie oddziałuje na kształtowanie się u Pszczółek takich cech osobowości jak: koleżeńskość, życzliwość, chęć niesienia pomocy, poczucie odpowiedzialności, empatii, jak również wytrwałość i cierpliwość. Pracowite Pszczółki aktywnie uczestniczą w życiu grupy i przedszkola.

 

Grupa "Motylki" to wspaniała gromadka "doświadczonych" sześcioletnich przedszkolaków, której wychowawczynią jest Pani Joanna Cedro. Grupa liczy 23 dzieci, w tym 8 dziewczynek i 16 chłopców. Chętnie uczestniczy w zajęciach języka angielskiego, które prowadzi Pani Aleksandra Kułan. Każdego dnia bawiąc się przygotowują się do roli ucznia.Chcą jak najwięcej wiedzieć, poznać i zrozumieć. Motylki są bardzo samodzielne i zaradne. Jak na Motylki przystało bardzo lubią zabawy ruchowe w sali gimnastycznej oraz na naszym placu zabaw. Dużo radości sprawiają im prace plastyczne i techniczne. Uwielbiają razem spędzać czas  na wspólnej zabawie, budowaniu, układaniu, konstruowaniu, ale pamiętają również o rozwijaniu innych umiejętności i zdolności. Przyswajają nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów, starają się być dla siebie mili, szanować swoja prace i pracę kolegów. Przestrzegają zasad panujących w grupie pamiętając, że zabawki są wszystkich dzieci i należy się nimi dzielić. Kochają śpiewać, tańczyć i występować publicznie. Lubią zabawy integracyjne prowadzone metodami Klanzy. To wspaniale być starszakiem!

 

Grupa "Żabki" to grupa wspaniałych 5-6 -latków, licząca 17 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 6 chłopców. Wychowawczyną grupy jest Pani Eliza Iwan. W grupie Żabki dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień jest wypełniony radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości iumiejętności. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę, rozwijają swoje umiejętności przed nimi bowiem ważne wyzwanie - wkroczenie w świat liter i liczb. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszyskim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.


W naszym przedszkolu:


- jesteśmy otwarte na pomysły dzieci, dopuszczamy możliwość popełniania przez nie błędów;

- potrafimy dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na uczucia dzieci;

- analizujemy i oceniamy zachowania dzieci, nie oceniamy ich;

- nieustannie towarzyszymy dzieciom w podróży zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.