Przejdź do treści

Rekrutacja

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedzynie
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2024/2025 .

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminnego Przedszkola w Cedzynie (Zakładka REKRUTACJA),
Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzynie (Zakładka REKRUTACJA) lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie
w godzinach 8.00-14.30 w terminie wskazanym w harmonogramie.

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do klasy 1

Facebook