Przejdź do treści

Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora należy :

1.      Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie.

2.      Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie.

3.      Monitorowanie działalności podejmowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.      Sporządzanie Raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie

Ul. Szkolna 6

25-900 Kielce

Katarzyna Majchrzak-Adamczyk

Koordynator ds. dostępności w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie

tel.  413022220

e-mail: katarzynamajchrzak2@gmail.com

Facebook