Przejdź do treści

Rekrutacja

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedzynie
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2024/2025 .

            Do klasy I Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzynie przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.


          Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminnego Przedszkola w Cedzynie, Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzynie lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie w godzinach 8.00-14.30 w terminie wskazanym w harmonogramie.

Facebook