Przejdź do treści

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

W dniu 20.09.2023 klasa 8 zwiedziła Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Uczniowie poznali miejsce nauki tego wielkiego pisarza oraz fakty z jego życia. Ciekawie opowiadająca pani przewodnik przybliżyła sposób nauczania dzieci i młodzieży w czasach zaboru rosyjskiego. Mamy nadzieję, że lekcja muzealna zachęci uczniów do przeczytania ,,Syzyfowych prac”.

Facebook