Przejdź do treści

Świętokrzyski Kongres Samorządów Uczniowskich

26 września 2023 roku delegacja Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięła udział w Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Uczniowskich.

Celem Kongresu było zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich, zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych, doskonalenie umiejętności działania zespołowego, tworzenie silnej społeczności uczniowskiej, współpraca, a także budowanie świadomości obywatelskiej wśród rówieśników. Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich.

Organizatorami Kongresu byli Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Facebook